Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden van Klein in Concept zijn van toepassing op elke aangeboden workshop, oriëntatie, handpan verhuur, praktijkruimte verhuur, klanktherapie, optreden en reading.
2. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de website Klein in Concept.
3. Door het ontvangen van de toegestuurde bevestiging verklaart de deelnemers / huurder / cliënt zich nadrukkelijk akkoord te gaan met toepassing van de algemene voorwaarden.
4. De kosten van de workshops, oriëntaties, handpan / praktijkverhuur, klanktherapieën, optredens en readings worden in rekening gebracht volgens het tarief op de website dan wel een ander overeengekomen tarief en dienen direct na de opgegeven activiteit te worden voldaan.
5. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd per WhatsApp. Bij afzegging wordt een bedrag van €15,- administratiekosten  in rekening gebracht.

10-Lessen strippenkaart

1. De 10-lessen strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. De 10-lessen strippenkaart is geldig voor 10 handpanlessen van 60 minuten per les.
3. De 10-lessen strippenkaart is een jaar geldig nadat de betaling voldaan is.

Handpanverhuur
Voor het huren van een handpan vragen wij:

  • kopie van je rijbewijs, paspoort of id kaart;
  • recent poststuk met je huidige adres;
  • kopie creditcard
  • kopie polis aansprakelijkheidsverzekering
  • e-mailadres
  • naam & telefoonnummer contactpersoon (bij onvoorziene zaken)

Om de kosten zo laag mogelijk te houden hebben wij ervoor gekozen om geen borg te vragen mits een kopie creditcard kan worden overhandigd. Mocht u geen creditcard in bezit hebben dan vragen wij een borg van €450,-.

Voor annuleren zijn de volgende regels van toepassing:
• Je kunt tot 24 uur voor het ophalen van de handpan kosteloos annuleren.
• Annuleer je binnen 24 uur voor het ophalen van de handpan, dan wordt er max. € 50,- aan annuleringskosten in rekening gebracht.
• Annuleringen als gevolg door ‘no show’ resulteren in betaling van het gehele huurbedrag.
• Indien je vooruit hebt betaald en je annuleert uiterlijk tot 24 uur voor het ophalen van de handpan, dan wordt het volledig vooruitbetaalde bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort op je rekening.
• Wanneer een handpan eerder wordt ingeleverd vindt in geval van vooruitbetaling geen restitutie plaats voor niet gebruikte huurdagen.

De handpan dient om 10.00 u weer ingeleverd te worden. Bij het te laat inleveren van de handpan wordt per dag een bedrag van €50,- berekend.

Spiritueel praktijk | healing | ceremonie ruimte verhuur

Artikel 1: Ruimteverhuur
De verhuurder verhuurt aan de huurder de bovenruimte met aanwezige gebruiksgoederen gelegen aan de Wateringweg 43 in Haarlem.

Artikel 2: Huurperiode per dagdeel
09.00 u tot 13.00 u
13.00 u tot 17.00 u
17.00 u tot 21.00 u (avondtarief)
Tarief bijhuren: €10,- per uur (mits ruimte niet verhuurd is aan een ander)

Artikel 3: Betaling
De betaling dient per Tikkie te worden voldaan, de factuur wordt per e-mail naar de huurder gestuurd.

Artikel 4: Waarborgsom
Een borgsom van €200,- moet door de huurder bij aankomst contant en gepast te worden voldaan. Deze borg zal worden gerestitueerd na het gehuurde dagdeel na eventuele aftrek van kosten door beschadiging, breuk of vermissing van een object. Een bedrag van €25- zal van de waarborgsom worden ingehouden, wanneer blijkt dat de bovenruimte & toilet op de dag van vertrek niet schoon gemaakt is. Teruggave van de sleutels vindt plaats na controle van de inventaris, uitsluitend op de dag van vertrek en na goedkeuring van de beheerder.

Artikel 5: Annuleringsclausule
Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden.

Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden.

Artikel 6: Beperking gebruik gehuurde
De verhuurde plaats staat op naam en is in geen geval overdraagbaar.

Artikel 7: Aanwezige gebruiksgoederen
De accommodatie wordt verhuurd met keukengerei.

Artikel 8: Aanwezige muziekinstrumenten
Per dagdeel zijn de kleine muziekinstrumenten voor het bedrag €25,- te huur

Per dagdeel zijn de grote muziekinstrumenten te huur voor de aangegeven bedragen per instrument (zie site).

Artikel 9: Stookvergunning
Het aanleggen van kampvuren is zonder toestemming van de verhuurder ten strengste verboden. Kampvuur mag alleen op de daarvoor bestemde plek en er dient vooraf toestemming gevraagd te worden bij de gemeente. Melding bij de gemeente in overleg met de beheerder.

Artikel 10: Verzekering
De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Artikel 11: Rechten verhuurder
De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden.

Artikel 12: Vrijwaring schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 13: Overlast
De accommodatie is gelegen op een industrieterrein waardoor geluid tot een bepaalde hoogte wordt getolereerd. De huurder, personen of groepen, die ernstige overlast veroorzaken, ook nog na een waarschuwing van de beheerder, kunnen uit het gebouw worden geweerd.

Artikel 14: Algemene instructie brand
Zorg dat u weet waar de brandhaspel en blusser is. Zorg dat de trap en gang niet geblokkeerd zijn. Controleer het vertrek dat u als laatste verlaat op brandveiligheid.

Artikel 15: Huishoudelijk reglement
De door de verhuurder vastgestelde regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. Zo is het uitdrukkelijk verboden om kaarsjes / waxinelichtjes in de raamkozijnen te branden in en mogen de niet gehuurde muziekinstrumenten niet gebruikt / bespeelt worden door huurder, personen of groepen.

Artikel 16: Algemene voorwaarden
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst voldoet, is de beheerder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van waarborgsom en eventueel restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden.